Verksamhet
i Sverige

- Amadeus
- Dubbelstötarna
- Den dubbla rollen
Skandinavien

Just nu

CV
- English
  version
Kontakta

Christina Lindqvist

 

----
Kontakta


Foto: Christer Molander/Frekvens

 

Vill du kontakta mig, inspirerad av hemsidan eller i ärenden av teatral natur, skriv gärna till följande e-mailadress: frejsan@me.com