Verksamhet
i Sverige

- Amadeus
- Dubbelstötarna
- Den dubbla rollen
Skandinavien

Just nu

CV
- English
  version
Kontakta

Christina Lindqvist

----
Fänrik Ståls sägner
i Helsingfors 1976

Foto: Peter Widén

Röst ur publiken:

”Man hör inte till avantgardet precis, mig skådar man inte på premiärerna. Nej.När jag kommer mig för med att gå på teater är pjäsens värde som konversationsämne uttömt. Så att egentligen borde jag inte yttra mig. Men nu har jag varit på Fänrik Stål och det förvånar mig att ingen tyckt sig ha sett vad jag såg. Nämligen tablåer i fosterländsk anda. framförda av Frivilliga Brandkårens Understödsförening 1876. Jag blev gripen. Jo, faktiskt. Denne Ahlfors, denne Lindqvist, de har gjort Runeberg en tjänst. De har uppväckt honom från de döda. Där har han begravts allt djupare för varje 5 februari som gått.”