Verksamhet
i Sverige

- Amadeus
- Dubbelstötarna
- Den dubbla rollen
Skandinavien

Just nu

CV
- English
  version
Kontakta

Christina Lindqvist

----
Den dubbla rollen
Frej Lindqvist: (Bonniers, 1989)
Den dubbla rollen är en bok om skådespelaren och hans arbete skriven av en av våra främsta nutida scenkonstnärer. Frej Lindqvist för en diskussion med sig själv som ung och uppkäftig men i grunden osäker teaterelev, och får tillfälle att ge sin syn på en rad av de problem som möter en skådespelare i hans arbete, en fråga som mycket få teaterböcker behandlar. ”Den dubbla rollen” blir därför en ovärderlig handbok för dem som är verksamma inom teatern men också en roande och instruktiv bok för den teaterintresserade som brukar befinna sig på publiksidan om rampen.